Oferta

Zapraszam do zapoznania się  całą ofertą R-DESIGN, która kompleksowo przeprowadza klientów poprzez proces aranżacji wnętrz. Podstawową działalnością studia są aranżacje wnętrz, celem studia jest stworzenie wnętrz “na miarę marzeń”.

Zachęcam do zapoznania się z pakietami projektowymi, jak również z samym procesem projektowym, dzięki któremu mogą Państwo poznać przebieg współpracy z R-DESIGN.

Pakiety

01.

Pakiet koncepcyjny

02.

Pakiet kompleksowy

Indywidualna wycena

Przebieg procesu projektowego

01.

Pierwsze spotkanie

Pierwsze spotkanie to krok do nawiązania kontaktu pomiędzy R-DESIGNa Klientem, który decyduje się na współpracę. Może mieć ono formę wymiany mail, dłuższej rozmowy telefonicznej, czy przede wszystkim spotkania na żywo. Jego celem jest również omówienie przebiegu współpracy, w tym wytycznych dotyczących projektu. Na tym etapie wypracowywana jest wspólnie z klientem stylistyczna koncepcja wnętrza uwzględniająca potrzeby, sugestie i upodobania estetyczne inwestora. Spotkanie to opiera się w większej mierze na omówieniu zebranych przez klienta inspiracji oraz odpowiedzi na liczne pytania
z mojej strony. W razie potrzeby klient wypełnia również ankietę. Po zakończonym spotkaniu spisywane są wytyczne projektowe, które następnie przesyłane są mailowo Klientowi do zatwierdzenia lub ewentualnego uzupełnienia.
Co ważne – spotkanie to nigdy nie jest zobowiązujące.

02.

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja to pomiar projektowanego wnętrza z natury.
W przypadku projektów z okolic Krosna inwentaryzacja wykonywana jest w ramach ceny projektu. W pozostałych częściach Polski praca odbywa się na podstawie planów deweloperskich lub na podstawie pomiarów dostarczonych przez klienta. Na życzenie klienta inwentaryzacja poza obszarem okolic Krosna wykonywana jest za dodatkową opłatą.

03.

Aranżacje

To 2-3 aranżacje przestrzeni. Są one rzutami funkcjonalnymi ukazującymi układ mebli i wyposażenia, czy też przesunięcia lub wyburzenia ścian. Aranżacje przesyłane są drogą mailową do Klienta i po otrzymaniu jego wytycznych następuje tworzenie aranżacji ostatecznej.

04.

Wizualizacje

Po zaakceptowaniu aranżacji ostatecznej przygotowywane są wizualizacje poglądowe.
Dzięki nim Klient podejmuje ostateczne decyzje dotyczące materiałów wykończeniowych, wyboru mebli oraz artykułów wyposażenia wnętrz (z wykorzystaniem próbników materiałów, katalogów itp). Klient ma możliwość 2-krotnego wprowadzania poprawek do projektu – wizualizacji, tak aby w pełni zaspokojone zostały jego oczekiwania.

05.

Szkic budżetu

Razem z wizualizacją przygotowywany jest dla Klienta szkic rozplanowanego budżetu, uwzględniającego ceny wybranych mebli i elementów wyposażenia.

06.

Rysunki wykonawcze

Rysunki wykonawcze wykonywane są po zaakceptowaniu ostatecznej wersji wizualizacji.
To bardzo szczegółowe, linearne rysunki 2D, które pozwalają ekipie remontowej, stolarzowi i innym wykonawcom zrealizować projekt tak, by wyglądał jak na wizualizacjach.

07.

Lista Produktów wyposażenia

Lista ta zawiera produkty wykorzystane przy realizacji projektu, to tzw. lista zakupów. Propozycje zawsze są identyczne lub zbliżone do tych z wizualizacji. W razie konieczności, klientowi proponowana jest również alternatywa danego produktu. W tabeli zamieszczane są również informacje, o produktach których specyfikacja nie obejmuje.

Przybliżony czas realizacji projektu

Podany wyżej czas jest czasem orientacyjnym – każdy projekt jest indywidualny i może mieć różny przebieg.

Forma opracowanie projektu

Projekt koncepcyjny i projekt kompleksowy przedstawiany jest Klientowi w postaci: rzutów, przekrojów wykonanych w skali 1:50, widoków.

W projekcie zawarte są propozycje materiałów wykończeniowych, oświetlenia, mebli i wykorzystanych elementów wyposażenia – ze wskazaniem: iloci, nazwy, nazwy producenta, nr niezbędnych do zidentyfikowania produktu, zdjęcia.

Projekt przekazywany jest Klientowi w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Na życzenie klienta projekt może zostać przekazany w formie drukowanej  w zamkniętym opracowaniu.